Welkom

Welkom op de website van EHBO Valthe e.o. Op deze website vindt u informatie over de diverse cursussen die de vereniging organiseert. Ook kunt u een aanvraag doen voor hulpverlening bij evenementen.

Jubilarissen bij EHBO Valthe

Valthe – Op woensdag 4 april 2018 werd de algemene ledenvergadering van de EHBO afdeling Valthe gehouden.

Een vereniging met een rijke historie kent ook veel jubilarissen. Maar liefst 9 leden hebben dit jaar een jubileum te vieren.

( v.l.n.r. ) Jan Sanders, Aaltje Leusink, Henk van der Veen.

Tijdens de vergadering in Ons Dorpshuis werden Jan Sanders (45 jaar), Henk van der Veen (35 jaar) en Aaltje Leusink (30 jaar) gehuldigd voor hun jarenlange lidmaatschap van de EHBO vereniging.

Zij kregen de bijbehorende onderscheiding opgespeld door voorzitter Harm Weerman. Natuurlijk kreeg ieder jubilaris een mooi boeket bloemen.

Jan Sanders / Mini Koek

Jan Sanders, tevens medeoprichter van de vereniging en materiaalbeheerder, is ook onderscheiden met een zilveren speld van het District Drenthe KNV EHBO. Hiervoor was districts-bestuurslid Mini Koek naar Valthe gekomen.

Helaas kon niet iedere jubilaris aanwezig zijn. Marjan Bloem  (10 jaar), Anja Geerts (10 jaar), Frank Klinkhamer (10 jaar), Jan Belt (15 jaar), Roelof Uilders (20 jaar) en Henny Homan ( 25 jaar ) krijgen hun onderscheiding thuis bezorgd.

Foto’s : Wim Rutgers

Tekst : Harm Weerman

Oud- voorzitter Nijmeijer benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Zaterdag 3 juni 2017, vierde de heer Albert Nijmeijer uit Borger zijn 70-ste verjaardag. Groot was de verrassing toen burgemeester Jan Seton één van de genodigden bleek te zijn en een bijzonder cadeau bij zich had. De burgemeester was gekomen om aan de heer Nijmeijer een Koninklijke onderscheiding uit te reiken.

De heer Nijmeijer is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Seton heeft hem de bijbehorende versierselen opgespeld.

De heer Nijmeijer is sinds 2002 lid van Toneelvereniging DOVO (Door Ouderen Voor Ouderen) en speelt daarin belangrijke rollen. Niet alleen op het toneel maar ook als bestuurslid. Bij zijn aantreden in 2002 is hij direct benoemd tot secretaris-penningmeester. Tijdens een bestuurscrisis heeft hij ook nog een paar jaar het voorzitterschap op zich genomen. Daarnaast zit hij ook in de rolcommissie en neemt hij het beheer en de verzorging van de decors en andere toneelattributen voor zijn rekening.

Bij Scouting De Woudlopers in Borger heeft de heer Nijmeijer als hoofdleider jaren de vereniging gedragen. Hij heeft als bestuurslid, secretaris en voorzitter in het bestuur gezeten. Het gebouw onderhouden en beheerd. Zijn huis werd als ‘opslag voor scouting-materialen’ gebruikt. De heer Nijmeijer is dan wel gestopt als actief lid, maar als je hem nodig bent voor hand en spandiensten, is hij tot op de dag van vandaag beschikbaar. Daarnaast is de heer Nijmeijer 5 jaar lang bestuurslid geweest bij de Buurtvereniging Westakkers in Borger. En ook hier is hij nog steeds actief bij bijvoorbeeld het optuigen van de kerstbomen in de wijk.

Voor het taxibedrijf van zijn zoon is hij als allround chauffeur een goede achtervanger. Regelmatig springt hij geheel belangeloos bij in het taxi- en rolstoelvervoer.

In 1979 is de heer Nijmeijer lid geworden van de plaatselijke EHBO-vereniging Borger. Naderhand is hij overgeschreven naar de KNV EHBO afd. Valthe, waar hij op 1984 voorzitter werd. Deze functie heeft hij bekleed tot 2012. De heer Albert Nijmeijer is een man waar je op kunt rekenen.

Volg een EHBO-cursus!

Soms bent u de enige aanwezige persoon bij een ongeluk;
Is het geen geruststellend idee als u dan weet hoe te handelen?

De nieuwe EHBO-avondcursus start bij voldoende deelname in het voorjaar van 2018 in Valthe.
De cursus bestaat uit 12 lessen, volgens richtlijnen van Het Oranje Kruis.
De kosten voor deze praktijkgerichte cursus bedragen € 200,-.
Dit is inclusief cursusboek, reanimatie-training met AED en examengeld.

Voor informatie en of opgave kunt u contact opnemen met Harm Weerman,
KNV EHBO Valthe tel.0591-512234 of mail: ehbovalthe@hotmail.com

Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden soms tot wel 100% van de cursuskosten.
Informeer er naar!

Huldiging jubilarissen

Tijdens de algemene ledenvergadering van 13 maart 2017 had onze vereniging de eer om vier leden te huldigen. Janet Eisen is 10 jaar  EHBO-er, Ben Holties en Jan Reinders zijn allebei 25 jaar EHBO-er en Meike Klasens is dit al maar liefst 35 jaar!

De aanwezige jubilarissen (Meike Klasens en Ben Holties) kregen een bloemetje en het bijbehorende speldje uitgereikt door de voorzitter.

Lid van onze vereniging Koninklijk onderscheiden!

Op 26 april is Henk van der Veen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Henk kreeg deze onderscheiding omdat hij zich voor Klijndijk en omgeving op diverse terreinen inzet. Naast trouw lid en fanatiek vrijwilliger bij onze vereniging is hij:

  • Actief lid van een groep vrijwilligers in Klijndijk die bij een reanimatie opgeroepen kunnen worden;
  • Al 35 jaar actief lid van gemeentebelangen Borger-Odoorn;
  • Ruim 30 jaar secretaris van de Begrafenisvereniging  Odoorn;
  • Lid van het 4 mei comité Valthe-Klijndijk;
  • Vrijwilliger voor het Onderduikershol;
  • Bestuurslid van de Historische Vereniging Carspel Oderen;
  • Jarenlang bestuurslid geweest van IJsvereniging De Zietak en Dorpsbelangen Klijndijk;
  • Jarenlang vrijwilliger geweest bij het SIVO-dansfestival, stratenvolleybal Klijndijk, sportvereniging Udik, dorpskrant Ploatselijk Nijs, de Boermarke, de oudercommissie van de school.

 Henk van der Veen uit Klijndijk

Henk, namens EHBO-vereniging Valthe e.o. van harte gefeliciteerd met deze mooie onderscheiding!

EHBO Valthe e.o. 40 jaar!

Zaterdag 15 november was het precies 40 jaar geleden dat de Koninklijke Nederlandse Verenging EHBO Valthe e.o werd opgericht. Dit jubileum werd gevierd samen met leden vrijwilligers en docenten tijdens een feestelijke avond bij Poolshoogte. 

Nieuws

Onlangs hebben wij bij de Hartstichting een aanvraag ingediend om Reanimatiepartner te mogen worden. Alvorens door de Hartstichting een beslissing wordt genomen, moet de aanvrager aan allerlei eisen voldoen. Zo moeten de docenten door de Nederlandse Reanimatie Raad gecertificeerd zijn. Ook de organisatie en het bestuur wordt “gescreend“.

De KNV EHBO Valthe e.o. voldoet aan al deze eisen !

Op maandag 10 februari 2014 is door de voorzitter het Convenant Reanimatiepartner van de Hartstichting getekend.  Dit betekent dat wij namens de Hartstichting reanimatieopleidingen mogen verzorgen. Tevens worden er door de Hartstichting gratis materialen ter beschikking gesteld zoals foldermateriaal en boekjes voor cursisten.

Een erkenning dat we als KNV EHBO Valthe e.o. kwalitatief goed bezig zijn !