EHBO Valthe e.o. 40 jaar!

Zaterdag 15 november was het precies 40 jaar geleden dat de Koninklijke Nederlandse Verenging EHBO Valthe e.o werd opgericht. Dit jubileum werd gevierd samen met leden vrijwilligers en docenten tijdens een feestelijke avond bij Poolshoogte. 

Welkom

Welkom op de website van EHBO Valthe e.o. Op deze website vindt u informatie over de diverse cursussen die de vereniging organiseert. Ook kunt u een aanvraag doen voor hulpverlening bij evenementen.

Nieuws

Onlangs hebben wij bij de Hartstichting een aanvraag ingediend om Reanimatiepartner te mogen worden. Alvorens door de Hartstichting een beslissing wordt genomen, moet de aanvrager aan allerlei eisen voldoen. Zo moeten de docenten door de Nederlandse Reanimatie Raad gecertificeerd zijn. Ook de organisatie en het bestuur wordt “gescreend“.

De KNV EHBO Valthe e.o. voldoet aan al deze eisen !

Op maandag 10 februari 2014 is door de voorzitter het Convenant Reanimatiepartner van de Hartstichting getekend.  Dit betekent dat wij namens de Hartstichting reanimatieopleidingen mogen verzorgen. Tevens worden er door de Hartstichting gratis materialen ter beschikking gesteld zoals foldermateriaal en boekjes voor cursisten.

Een erkenning dat we als KNV EHBO Valthe e.o. kwalitatief goed bezig zijn !