Lid van onze vereniging Koninklijk onderscheiden!

Op 26 april is Henk van der Veen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Henk kreeg deze onderscheiding omdat hij zich voor Klijndijk en omgeving op diverse terreinen inzet. Naast trouw lid en fanatiek vrijwilliger bij onze vereniging is hij:

  • Actief lid van een groep vrijwilligers in Klijndijk die bij een reanimatie opgeroepen kunnen worden;
  • Al 35 jaar actief lid van gemeentebelangen Borger-Odoorn;
  • Ruim 30 jaar secretaris van de Begrafenisvereniging  Odoorn;
  • Lid van het 4 mei comité Valthe-Klijndijk;
  • Vrijwilliger voor het Onderduikershol;
  • Bestuurslid van de Historische Vereniging Carspel Oderen;
  • Jarenlang bestuurslid geweest van IJsvereniging De Zietak en Dorpsbelangen Klijndijk;
  • Jarenlang vrijwilliger geweest bij het SIVO-dansfestival, stratenvolleybal Klijndijk, sportvereniging Udik, dorpskrant Ploatselijk Nijs, de Boermarke, de oudercommissie van de school.

 Henk van der Veen uit Klijndijk

Henk, namens EHBO-vereniging Valthe e.o. van harte gefeliciteerd met deze mooie onderscheiding!

Welkom

Welkom op de website van EHBO Valthe e.o. Op deze website vindt u informatie over de diverse cursussen die de vereniging organiseert. Ook kunt u een aanvraag doen voor hulpverlening bij evenementen.

Nieuws

Onlangs hebben wij bij de Hartstichting een aanvraag ingediend om Reanimatiepartner te mogen worden. Alvorens door de Hartstichting een beslissing wordt genomen, moet de aanvrager aan allerlei eisen voldoen. Zo moeten de docenten door de Nederlandse Reanimatie Raad gecertificeerd zijn. Ook de organisatie en het bestuur wordt “gescreend“.

De KNV EHBO Valthe e.o. voldoet aan al deze eisen !

Op maandag 10 februari 2014 is door de voorzitter het Convenant Reanimatiepartner van de Hartstichting getekend.  Dit betekent dat wij namens de Hartstichting reanimatieopleidingen mogen verzorgen. Tevens worden er door de Hartstichting gratis materialen ter beschikking gesteld zoals foldermateriaal en boekjes voor cursisten.

Een erkenning dat we als KNV EHBO Valthe e.o. kwalitatief goed bezig zijn !