EHBO cursus

U wilt toch ook kunnen helpen?
Niemand wil met lege handen staan bij een ongeval. Door te weten wat u kunt doen, kunt u snel iemand helpen.

Diploma Eerste Hulp
Met het Diploma Eerste Hulp bent u in staat op een juiste wijze eerste hulp te verlenen. Op uw werk, op straat, maar ook thuis. U leert bijvoorbeeld wat u moet doen als iemand zich in zijn vinger snijdt, zich bij het uitstappen uit de bus verstapt of in de rij bij de kassa in elkaar zakt.

Diploma
Om deel te mogen nemen aan het examen Eerste Hulp moet u minimaal 16 jaar zijn. Het onafhankelijke examen wordt afgenomen door een examenteam van Het Oranje Kruis.
Het diploma geeft aan dat uw kennis en vaardigheden op het gebied van eerste hulp voldoen aan de eindtermen van Het Oranje Kruis.
Het diploma kan actueel gehouden worden door het iedere 2 jaar te verlengen. In die periode houdt u uw kennis op peil door herhalingslessen te volgen.

De opleiding
Bij voldoende aanmelding organiseert de vereniging een EHBO-opleiding. De cursus bestaat naast het basisdeel uit de onderdelen reanimatie (inclusief het bedienen van de AED), verbandleer en kleine ongevallen en omvat in totaal ongeveer 12 lessen. De cursus wordt verzorgd door een gecertificeerde EHBO docent. Uiteraard komt in elke les een theoretisch deel aan de orde. De nadruk ligt op het praktische deel oftewel het oefenen van de verschillende technieken en verbanden. Regelmatig wordt gebruik gemaakt van Lotus-slachtoffers om verwondingen realistisch na te bootsen.

De basis voor de EHBO-cursus is het Oranje Kruis boek, de officiële handleiding tot het verlenen van eerste hulp bij ongelukken. De cursus wordt afgesloten met een examen dat, indien met goed gevolg afgelegd, een erkend diploma oplevert.

De kosten van deze EHBO-cursus zijn € 267,50 (wijziging voorbehouden). Dit bedrag omvat de kosten voor het basisonderdeel inclusief de onderdelen reanimatie en AED alsmede het onderdeel verbandleer en kleine ongevallen. Daarnaast zijn de kosten voor cursusboeken, verbandmiddelen en examengelden in dit bedrag opgenomen. Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden een deel van de cursuskosten.