Hulpverlening

Regelmatig wordt de vereniging door organisaties benaderd voor het verlenen van EHBO-ondersteuning. U kunt hierbij denken aan EHBO bij dorpsfeesten, folklorefeesten, wandelevenementen, turnwedstrijden en paardensport.

Ook uw organisatie kan EHBO-ondersteuning aanvragen. Per aanvraag wordt bekeken of uw aanvraag gehonoreerd kan worden. Hierover ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht.

EHBO-ondersteuning wordt in de regel door minimaal twee vrijwilligers verleend. De vrijwilligers beschikken over een ruim gesorteerde verbandkoffer of tas. Indien de omvang van het evenement dit noodzakelijk maakt wordt opgeschaald en zullen meerdere leden worden ingezet. Al naar gelang de aard van het evenement wordt extra materiaal ter beschikking gesteld. U kunt hierbij denken aan verbandmiddelen, dekens en brancards. De vereniging beschikt over een AED, portofoons en een caravan.

Aan de EHBO-ondersteuning zijn kosten verbonden. Het tarief is afhankelijk van de aard en omvang van het evenement alsmede de inzet van mens en materiaal.

Voor nadere informatie en/of het aanvragen van EHBO-ondersteuning kunt u zich wenden tot het secretariaat. U kunt hiervoor de optie “Aanvraag hulpverlening” gebruiken die onder menu-optie “hulpverlening” te vinden is.