Loopprotocol

Loopprotocol EHBO’ers

 • Bij aankomst melden wij ons bij de organisatie en controleren wij of alle materialen aanwezig zijn.
 • Wij treden vriendelijk en correct op.
 • Wij zien er netjes en verzorgd uit.
 • Bij problemen bellen wij een bestuurslid (06-51511479).
 • Tijdens activiteiten dragen wij door de vereniging verstrekte kleding.
 • Wij informeren bij twijfel over letsel of behandeling deskundige hulp.
 • Na iedere behandeling was je je handen. Wanneer er geen water aanwezig is, gebruik dan de speciale handgel.
 • Wanneer een slachtoffer vraagt om een aspirine, vraag dan of hij/zij geen medicijnen gebruikt en geef duidelijk aan dat het gebruik van aspirines op eigen risico is.
 • Wij gebruiken geen alcoholhoudende dranken tijdens de hulpverlening.
 • Wanneer wij een voertuig besturen zijn wij in het bezit van een geldig rijbewijs.
 • Wij verstrekken geen informatie over slachtoffers aan derden behoudens de organisator van het evenement.
 • Wij gaan niet zelf met een slachtoffer mee naar arts of ziekenhuis. Dit dragen we over aan de organisatie.
 • Wanneer de caravan aanwezig is gebruiken we, indien mogelijk, materiaal uit de caravan.
 • Wij onderhouden onze materialen goed.
 • Wij registreren de voor ons van belang zijnde bijzonderheden van en over het evenement en de behandelde slachtoffers.
 • Wanneer wij zelf letsel oplopen maken wij hier onmiddellijk melding van bij het bestuur.
 • Lichamelijke beperkingen die medewerking aan een eerstehulpverlening nadelig kunnen beïnvloeden melden wij bij de coördinator hulpverlening.
 • De vereniging heeft een aansprakelijkheids-/ongevallenverzekering afgesloten.
 • De vereniging voorziet de vrijwilligers van de benodigde materialen zowel kwalitatief als kwantitatief.
 • Wij dragen de door de vereniging verstrekte beschermende hulpmiddelen.

Telefoonnummers artsen:
0591-549203     Exloo en Valthe
0591-512281     Odoorn
0599-661204     Valthermond
0599-661209     2e Exloërmond

Buiten kantooruren: 0900-1120112 (huisartsenpost Emmen)