Bestuursleden

Harm Weerman: voorzitter, penningmeester tijdelijk: postadres en mailbeheer

Auktje Grootjans: notulist

Eric van der Horst: instructeur, lescoördinator